Zeytindağı Özet

Zeytindağı Özet – Falih Rıfkı Atay

Zeytindağı, Falih Rıfkı Atay‘ın I. Dünya Savaşı’ndaki yedek subaylık dönemine dair anı ve izlenimlerini içeren eseridir. Kitabın adı, Cemal Paşa’nın karargahının bulunduğu Kudüs’e yakın bir dağ olan Zeytindağı’ndan gelmektedir. I. Dünya Savaşı’nın başladığı dönemde, Falih Rıfkı yedek subay olarak orduya alınır ve Cemal Paşa’nın karargahına tayin edilir. Bu süreç, yazarın Cemal Paşa ile olan ilişkilerinin…

Devamını Oku
Çankaya Özet

Çankaya Özet – Falih Rıfkı Atay

Çankaya, Falih Rıfkı Atay‘ın Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadıklarını ve Türk Kurtuluş Savaşını anlattığı anı türündeki eseridir. Çankaya, Falih Rıfkı Atay’ın, uzun yıllar boyunca Atatürk’ün yanında yer almış bir dostu olarak kaleme aldığı özel bir eserdir. Yazar, okuyucuyu adeta o dönemin atmosferine taşırken, eserin akışını biyografi sınırlarının ötesine taşıyan bir anlatım tarzını benimser. Kitap, Falih Rıfkı’nın…

Devamını Oku
Seyahatnâme Özet

Seyahatname Özet – Evliya Çelebi

Seyahatname veya Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 17. yüzyılda Evliya Çelebi tarafından kaleme alınan gezi yazısı kitabıdır. Toplamda on ciltten oluşan bu eser, Evliya Çelebi’nin geniş bir coğrafyada yaptığı seyahatleri ve gözlemlerini içermektedir. Yazar, hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçirmiş olup, geri kalan zamanını ise seyahatlerde geçirmiştir. Bu seyahatlerin birçoğu vezirler ve paşaların himayesinde gerçekleşmiştir, dolayısıyla seyahatnamesi…

Devamını Oku
Anadolu Notları Özet

Anadolu Notları Özet – Reşat Nuri Güntekin

Anadolu Notları, Reşat Nuri Güntekin’in 1936 yılında yazdığı gezi yazısı eseridir. Yazar, kitabında II. Dünya Savaşı’ndan önce, uzun yıllar boyunca Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği görevini yaptığı dönemde gerçekleştirdiği Anadolu gezilerinin sağladığı gözlemleri paylaşmıştır. Anadolu Notları, yazarın Anadolu’daki deneyimleri, gözlemleri ve bu geziler sırasında yaşadığı izlenimleri içermektedir. Anadolu Notları Kitap Özeti Bu özette, “Anadolu Notları” kitabında…

Devamını Oku
Türkçenin Sırları Özet

Türkçenin Sırları Özet – Nihad Sami Banarlı

Türkçenin Sırları, edebiyat tarihçisi ve yazar Nihad Sami Banarlı tarafından kaleme alınan bir araştırma deneme kitabıdır. Kitap, 1971 yılında ilk basımını yapmış olup Türk dilinin güzellikleri, incelikleri ve ahengi üzerine makaleler içermektedir. Türkçenin Sırları, dil inkılabına kadar Arapça terimlerin kullanıldığı dönemi ele alarak Türkçe’nin gelişim sürecini açıklamaktadır. Türkçenin güzellikleri ve incelikleri detaylı bir şekilde anlatılmış,…

Devamını Oku
Şehir Mektupları Özet

Şehir Mektupları Özet – Ahmet Rasim

Şehir Mektupları, Ahmet Rasim‘in denemesinin ilk basımı 4 cilt olarak 1896 yılında yapıldı. İkinci basımı 1912-1913 (1328-1329) tarihlerine denk gelen Kitapın, yeni harflerle yazılan versiyonu ise ilk defa 1971 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirildi. Şehir Mektupları Kitap Özeti Ahmet Rasim’in doğduğu ve büyüdüğü İstanbul’u tüm detaylarıyla ele alan “Şehir Mektupları”nın ilk cildinde 116…

Devamını Oku
Sokrates'In Savunması Özet

Sokrates’in Savunması Özet – Platon

Sokrates’in Savunması, Platon’un devlet tarafından tanınan tanrıları tanımamak, yeni tanrılar icat etmek ve Atina gençliğini yozlaştırmakla suçlandığı duruşmada yaptığı konuşmanın denemesel bir anlatımıdır. Bununla birlikte, Sokrates‘in Savunması, kelimeye ilişkin modern anlayışımızda hiçbir şekilde bir “özür” değildir. Diyaloğun adı, savunma veya savunmada yapılan konuşma olarak tercüme edilen Yunanca apologia kelimesinden türemiştir. Bu nedenle, Sokrates’in Savunmasında kendini…

Devamını Oku