Çile Özet – Necip Fazıl Kısakürek

Çile Özeti

Çile, Necip Fazıl Kısakürek‘in şiirlerini bir araya getirdiği bir şiir kitabıdır. Bu şiir kitabı, Fransız edebiyatı ve Tekke edebiyatı etkilerini taşıyan bir yapıya sahiptir. Necip Fazıl’ın, madde ile ruh arasındaki içsel çalkantıları sanatın etkileyici bir biçimde ifadesiyle, adeta kanatlanıp uçtuğunu gösterir. Ayrıca, bu kitabın pek çok şair, yazar ve düşünür üzerinde kalıcı etkiler bıraktığı da açıkça görülmektedir. Öyle ki 100 Temel Eserlere girebilmiş eserlerdendir.

Çile Kitap Özeti

Necip Fazıl, Tekke şiirini modern Fransız şiiri ölçüleriyle değerlendiren ve eserlerinde soyut insanın evrendeki konumunu araştıran bir şairdir. Madde ve ruh problemlerini, iç alemin gizli duygu ve tutkularını dile getirerek, dinç ve oturmuş bir dil ile sağlam bir teknikle yazmıştır.

Başyapıtı olan “Çile”, Necip Fazıl’ın altmış yıl süren şiir serüveninin ürünlerini düzenleyerek ortaya koyduğu bir eserdir. Çile, Uzun bir şiir olan ve şairin sanat hayatındaki dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen bir başyapıttır. Şiir, Fransız edebiyatından ve Tekke edebiyatından etkilenmiş olup, mistik temalara açık olan Necip Fazıl’ın dinî-tasavvuff duygularını yansıtır.

Şiir, dört ana bölümden oluşmaktadır ve her biri yedişer dörtlük içerir. Dinî ve metafizik fikirlerle yüklü olan şiir, güçlü bir lirizm ve coşkulu ifadeyle insanın kâinat ve kader karşısındaki şaşkınlığını, isyanını ve tevekkülünü dile getirir. Şair, kendi iç dünyasında rabbinî yardımıyla meselelerinin çözümünü bulmanın önemine vurgu yapar.

“Çile”deki şiirler, 1922 sonrası Türkiye’sinde görülen sosyal-ideolojik edebiyata bir tepki olarak öne çıkar. Şiirler, iç dünyaya odaklanarak insan psikolojisinde yeni ve orijinal bir derinlik sunar. Şehirleri konu alan beşinci bölümde, Necip Fazıl’ın İstanbul’a duyduğu sevgi öne çıkar ve özellikle “Kaldırımlar” adlı meşhur şiiriyle tanınır.

Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir