Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler Özet

Yunus Emre Divanı'Ndan Seçmeler Özet

Yunus Emre, Türk edebiyatının büyük mutasavvıf şairlerinden biridir. Onun eserleri, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Taptuk Emre ve Ahmed Yesevi gibi önemli düşünürlerden etkilenmiş ve ilham almıştır.

Yunus Emre’nin Mevlana ile olan bağlantısı derin ve saygılıdır. Mevlana’nın sohbetlerine katıldığı rivayet edilir, ve ona duyduğu derin sevgi ve hürmet şiirlerine yansır. Yunus Emre’nin Mevlana için söylediği şu beyit bu bağlamda önemlidir: “Mevlana sohbetinde saz ile işret oldı / Arif manaya daldı çün hiledir ferişte.” Mevlana da Yunus Emre hakkında olumlu ifadeler kullanmış ve onun manevi yükselişine vurgu yapmıştır.

Ahmed Yesevi de Yunus Emre’nin etkilendiği mutasavvıf şairlerden biridir. Yunus Emre’nin şiirlerinde, Ahmed Yesevi’nin izlerini görmek mümkündür. İkisi arasında benzer temalar, anlam derinliği ve dil kullanımı bulunmaktadır.

Yunus Emre’nin Divanı’ndan seçmelerdeki üslubu ve dili çok saf ve sadedir. Onun Türkçe’si, şiir dilindeki safiyeti ve duruluğuyla dikkat çeker. Şair, Türkçe’nin şiir diline kendi eserleriyle önemli katkılarda bulunmuş, Türkçenin derinliklerine ulaşmasına yardımcı olmuştur.

Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler Şiir Özetleri

Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur
Bir dem gelir şâdî olur bir dem gelir giryân olur

Bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez
Bir dem dilinden dür döker, dertlilere derman olur

Bir dem çıkar arş üzere, bir dem iner taht-es-serâ
Bir dem sanasın katredir, bir dem taşar umman olur

Bir dem cehalette kalır, hiç nesneyi bilmez olur
Bir dem dolar hikmetlere Câlînus u Lokman olur

Bir dem gelir Isâ gibi ölmüşleri diri kılar
Bir dem girer kibr evine Fir’avn ile Hâmân olur

Bir dem döner Cebrâile, rahmet saçar her mahfile
Bir dem gelir güm-râh olur, miskin Yunus hayran olur

Kitaptan Seçme Beyit ve Dörtlükler

Bu bizden önden gelenler manayı pinhan dediler
Ben anadan doğmış gibi geldüm ki üryan eyleyem

Cennet cennet dedikleri bir kaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver onları bana seni gerek seni

Bu yol uzaktır
Menzili çoktur
Geçidi yoktur
Derin sular var

Çeşmelerden bardağın
Doldurmadan kor isen,
Bin yıl dahi beklesen
Kendi dolası değil

Karlı dağların başında
Salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim içün
Yaşın yaşın ağlar mısın

Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin

Paylaş:

Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler Özet Hakkında Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir