Eğil Dağlar Özet – Yahya Kemal

Eğil Dağlar Özet

Eğil Dağlar, Yahya Kemal’in Kurtuluş Savaşı sırasında kaleme aldığı yazılardan oluşan önemli bir deneme eseridir. Bu eser, Millî Mücadele dönemine dair önemli bir tarihi belge niteliği taşır ve Kurtuluş Savaşı’nın günü gününe yazılmış en yakın tarihli eserlerden biridir. Yahya Kemal, bu eserinde Millî Mücadele’ye hem bilgi hem de fikirle hizmet etmiş, milletin özgüvenini kazanması ve güçlü duruşunu sürdürebilmesi için neler yapılması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiştir.

Eğil Dağlar Kitap Özeti

Yahya Kemal, klasik kültürle donanmış bir şekilde Batı tekniğini kullanarak eserler ortaya koymuştur. Avrupa dönüşü, Yeni Mecmua’da yayımladığı eserleri ile tanınmıştır. Yahya Kemal’in özellikle üzerinde durduğu konular, Osmanlı tarih şuuru ve şiiridir. Yazılarında yeni üslup ve sade bir dil kullanmasına rağmen, genel olarak yazarın Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kaldığı gözlemlenir. Tarih, vatan, millet ve İstanbul sevgisi, eserlerinde işlediği temel temalardan biridir. Duygu, düşünce ve hayali ustalıkla harmanlayarak, lirik ve epik şiirlerinde aşk, tabiat, deniz, ölüm ve sonsuzluk gibi konuları işler.

“Eğil Dağlar”, Yahya Kemal’in Kurtuluş Savaşı sırasında kaleme aldığı yazılardan oluşan bir eserdir. Kurtuluş Savaşı’nın günü gününe yazılmış en yakın tarihli eserlerden biridir. Yahya Kemal, bu eseriyle Millî Mücadele’ye bilgi ve fikirle hizmet etmiş, milletin kendine güvenmesi ve dimdik ayakta durması için neler yapması gerektiğini anlatmıştır. Kitapta 86 yazı bulunmaktadır ve içeriği millî fikirlerden, Misak-ı Millî’ye, Ramazan’dan Kandiller’e, Yunan Buhranı’ndan İstanbul’da Bekamız’a kadar geniş bir yelpazede konuları içerir.

Eserin bir bölümünde Yahya Kemal, bir ecnebi ile Moda’da İstanbul manzarasını izlerken yaşadığı bir olayı anlatır. Olayda, İstanbul’un güzellikleri karşısında duyulan heyecan ve milliyetçilik hissi ön plana çıkar. Yahya Kemal, Yunanlıların İstanbul’u kendi şehirleri gibi göstermeye çalıştığı bir dönemde, bir ecnebinin İstanbul’u Türk şehri olarak tanımlaması üzerinden millî bir gururun ifadesini yapar.

Son bölümde ise “Eğil Dağlar” adlı türkünün etkisi altında Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’na katılımını, coşkusunu ve heyecanını dile getirir. Türk milletinin, Yunan taarruzuna karşı verdiği mücadelede, bu türkünün yankı bulduğunu ve milletin birlik ve beraberlik içinde Kurtuluş Savaşı’na nasıl kenetlendiğini anlatır. Aynı zamanda, Yunan Hükümeti’nin Türk milletinin imanını zayıflatma çabalarını ve bu çabaların sonuçsuz kaldığını vurgular.

“Eğil Dağlar”, Yahya Kemal’in kaleminden çıkan bir eser olup, tarihsel bir döneme ışık tutarken, Türk milletinin birlik ve direniş ruhunu yücelten önemli bir belge niteliğindedir.

Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir