Kendi Gök Kubbemiz Özet – Yahya Kemal Beyatlı

Kendi Gök Kubbemiz Özet

Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal Beyatlı’nın üç bölümden oluşan bir şiir kitabıdır (1961, 1963, 1969). Yahya Kemal Beyatlı’nın yeni tarz şiirleri, 1921-1957 yılları arasında çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış, ancak kitap hâlinde toplanmamıştır. Adını “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinin bir mısrasından alan kitap, Yahya Kemal Enstitüsü tarafından yayımlanmıştır.

Kitap, üç bölümden oluşmaktadır. “Kendi Gök Kubbemiz” bölümünde Türk tarihi ve kültürüyle ilgili şiirler, “Yol Düşüncesi” bölümünde rintlik, ölüm ve ihtiyarlık konularındaki şiirler, “Vuslat” bölümünde ise aşk şiirleri yer almaktadır. Kitabın sonunda, bitirilmemiş bir şiir bulunmaktadır. “Ok” şiiri dışındaki tüm şiirler aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

Kendi Gök Kubbemiz Kitap Özeti

Yahya Kemal, İsyanbul’un büyük üstadı olarak tanınan bir şairdir. Şiirlerinde divan şiiri ile modern şiiri başarıyla harmanlamış ve bir köprü niteliğinde eserler ortaya koymuştur. Sağlığında kitapları bulunmayan bu büyük şair, aynı zamanda Cumhuriyet dönemi siyasetine ilgi duymuş ve bir dönem Pakistan büyükelçiliği görevini üstlenmiştir.

Yahya Kemal, yaşadığı dönemin çalkantılarından etkilenerek iki farklı tarzda eser vermiştir. “Kendi Gök Kubbemiz” adlı eserinde topladığı şiirlerinde yenilikçi, sade bir dil kullanmıştır. “Eski Şiirin Rüzgârıyla” başlığında topladığı eserlerinde ise daha eski ve ağır bir dilin izlerini taşımıştır.

Büyük şair, dilin karmaşıklığı içinde önemli bir cümleyle tanınır. Yahya Kemal, eskiyi tamamen bırakmasa da daha çok halk diline yönelmiştir. İstanbul’a büyük bir aşkla bağlı olan şair, bir hastalık nedeniyle Paris’e gitmek zorunda kalmış ve sevdiği şehirden uzakta yaşamıştır. Bu sebeple, ölümüne kadar şiirlerini mükemmelleştirmek için kitaplaştırmaktan kaçınmıştır.

Ölümünden sonra, Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirleri “Kendi Gök Kubbemiz” başlığı altında toplandı ve 1961 yılında yayımlandı. Bu kitap, ilk bakışta bir şiir kitabı gibi görünse de içerik açısından farklı bir özellik taşır. Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeleri içinde yer almasıyla dikkat çeker. Yahya Kemal Beyatlı’nın eserleri, kültürel mirasımızın önemli bir parçası olarak kabul edilmiş ve eğitim alanında da değerlendirilmiştir.

İlk şiiri Süleymaniye’de Bayram Sabahı’dır.

Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede,
Bir mehâbetli sabah oldu Süleymaniye’de
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati
Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi.

Yahya Kemal Beyatlı, şiirlerinde genellikle musiki, değerler ve kültürel konular gibi temaları işler. Ancak şair, bir şiiri en etkili şekilde anlatan unsurun şiirin kendi özü olduğuna inanır. Bazı şiirlerinden dörtlükleri şunlardır:

Akıncı

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi “İlerle!”
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan

O Rüzgâr

Yaşamak zevki nedir bilmez ölümden korkan!
Gür bir imanla damarlarda ateşten bir kan
Birleşip böyle diyorlardı, derin bir sesle,
Yeri fethetmek için gelmiş o fatih nesle.

Sessiz Gemi Şiiri

Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Mohaç Türküsü Şiiri;

Bizdik o hücûmun bütün aşkıyla kanatlı;
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle!
Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.

Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir