Mutluluğun Kazanılması Özet – Farabi

Mutluluğun Kazanılması Özet - Farabi

Mutluluğun Kazanılması, Farabi’nin yazmış olduğu bir felsefi kitaptır Mutluluğun Kazanılması yalnızca mutluluk kavramının ele alındığı bir eser olmayıp farklı bilim türlerini, bunların ayrı ayrı önemini ve nasıl gerçekleşebileceği ile ilgili anlatmayı amaçlamaktadır.

Mutluluğun Kazanılması Kitap Özeti

Farabi’nin felsefesi, psikoloji, felsefe, ahlak, siyaset ve metafizik arasında sıkı bir bağ kurar. Metafiziğe doğru ilerleyen felsefe araştırması, mutluluğun ahlaki bir noktadan başlayarak değil, metafiziğin inşasıyla belirlenir. Farabi’ye göre, mutluluğun ne olduğu ve ona nasıl ulaşılacağı, metafizik sistem tarafından belirlenir. Metafizik, diğer bilimler için gerekli olan evrenselliği ve konusunun yüceliği nedeniyle en üst konuma sahiptir.

Farabi’ye göre, felsefenin dört klasik sorusundan “ne yapmalı?”, “neyi bilebiliriz?” ve “insan nedir?” soruları, “varlık nedir?” sorusuna bağımlıdır. Varlık nedir sorusu cevaplandırıldığı zaman diğer soruların cevabı da belirlenmiş olur. Farabi’nin felsefesi, ahlak ve metafizik anlayışını birbirinden bağımsız olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Ontoloji anlayışı, ahlak, epistemoloji ve insan anlayışını içermekte ve metafizik arka plan hesaba katılmadığı sürece eksik kalır.

Aristo’nun metafizik anlayışı, bütün varlık alanına uygulanır ve diğer bilimler için gereklidir. Farabi’nin mutluluk araştırması, insanın evrendeki yerinin belirlenmesiyle başlar ve “ne yapmalı” sorusunun kesin bilgisine ulaşır. Farabi, Platon ve Aristo gibi metafiziğe kadar giden araştırmanın insandan veya tabiattan hareketle başladığını belirtir.

Farabi’nin felsefesi, insanın mutluluğa ulaşmak için izlediği yolu belirlerken, Platon ve Aristo gibi öncelikle insanın doğasından ve evrendeki yerinden hareket eder. Farabi’ye göre, insan doğası ve mutluluğun anlamı belirlenmeden önce, metafizik bir anlayışın oluşturulması gerekir. Bu nedenle, insanın mutluluğu ve ona ulaşma yolları, metafizik sistem içinde belirlenir.

Farabi’nin metafizik anlayışı, insanın mutluluğunu tanımlamak için temel oluşturur. Metafizik, evrensel ve nesnel bir gerçeklik arayışını içerir ve diğer bilimlerin üzerinde yükseldiği bir temeldir. Farabi’ye göre, mutluluk metafizik bir anlayışın belirlenmesinden sonra açıklığa kavuşur ve insanın bütün diğer amaçlarını kapsayan en genel hedeftir.

Mutluluğun Kazanılması ile mutluluğun ne olduğu ve ona nasıl ulaşılacağı, metafizik anlayışın belirlenmesinden sonra açıklığa kavuşur. Farabi’nin izlediği yol, insanın ne olduğu ve mutluluğun ne olduğu sorularını cevaplamaya yöneliktir. Farabi’ye göre mutluluk, her insanın arzuladığı bir amaçtır ve bu nedenle kanıtlamaya gerek duyulmayan bir genel kabul olarak nitelendirilir. Mutluluk, en genel amaç olarak insanın bütün diğer amaçlarını kapsar.

Farabi, gerçek mutluluğu ve sahte mutluluğu ayırarak, insanı mutlu kılanın ne olduğunu tespit etmeye çalışır. Bu araştırma, gerçek mutluluğun tespit edilmesi için kesin bilgi gerektirir ve metafizik sisteme kadar uzanır. Dolayısıyla, Farabi’nin felsefesi, mutluluğun ne olduğu ve ona nasıl ulaşılacağına dair araştırmasını metafizik temeller üzerine kurar.

Paylaş:

2 Hakkında “Mutluluğun Kazanılması Özet – Farabi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir